ÚOCHB

Skupina Petra Bouře

Biomolekulární spektroskopie
Vědecká skupina
Seniorská
PHYS cluster

O naší skupině

V týmu používáme organickou syntézu, spektroskopii a teoretické přístupy abychom porozuměli fungování biologicky-relevantních systémů. Dlouhodobým cílem je pochopit strukturu a vlastnosti molekul, abychom je mohli efektivněji modifikovat, eventuálně využívat jejich funkce. Naším hlavním zájmem je vývoj nových spektrálních technik, teoretických postupů a výpočetního modelování.

Zajímavé nám připadají zejména moderní chirooptické metody včetně vibrační optické aktivity. Zkoušíme například zlepšit experimentální a teoretické přístupy používané v Ramanově spektroskopii. Ve srovnání s nepolarizovaný technikami poskytuje chirooptická spektroskopie více informace, i když pro interpretaci spekter je často třeba použít kombinaci kvantově-chemických a molekulárně-dynamických výpočtů. Typické aplikace zahrnují konformační studie proteinů, nukleových kyselin a chemické zobrazování.

image